Vrácení zboží

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa :
Telefon a email:
Prodávající: jablecnyhonza.cz, itsallgoodman s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava 70200.

Vážení,dne ............................ jsem prostřednictvím Vašeho e - shopu www.jablecnyhonza.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

Číslo daňového dokladu (faktury) ....................................... Toto zboží jsem převzal(a) dne.......................................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE

Druh zboží (model, kapacita, barva, varianta): ........................................ Obsah balení při odeslání: ................................................................... IMEI zboží (naleznete v Nastavení-Obecné-Informace-IMEI): .................................................................................

Zboží Vám zasílám zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................... Kč
Ve prospěch mého bankovního účtu č. ................................................

Místo........................, dne ........................ .............................................. (vlastnoruční podpis)

Zboží odesílejte na adresu provozovatele:

jablecnyhonza.cz

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava 70200, Česko

Při odstupování od kupní smlouvy musí kupující zaslat v obsahu balení vše, co obdržel při předání a to nepoužité. Pokud bude vraceno zboží s použitým příslušenstvím, může si prodávající celkovou částku snížit o částku odpovídající škodě.