Reklamace

Využijte pro vracení zboží do 14 dnů nebo reklamace, našeho reklamačního asistenta níže. Reklamační asistent Vás navede jak správně zařízení/produkt vrátit nebo reklamovat a vytvoří Vám instrukce na vrácení zboží na naše náklady.

 

Upozornění:
Telefon zasílejte vždy (pokud je to možné) s vypnutým kódem telefonu, vypnutou službou iCloud a vypnutou službou Find My iPhone v továrním nastavení. Veškeré tyto úkony musí být provedeny na daném zařízení - iPhone, nikoliv pouze přes webové rozhraní.

Pokud zařízení ze služby iCloud nebude odhlášeno, může být z reklamace zamítnuta. Toto upozornění je závazné pro všechny kupující a nelze bez něj provést reklamaci, nebo vrácení zboží.

Adresa, kterou uvádí zákazník do reklamačního listu se bere jako adresa, kam se bude balík po reklamaci zasílat. Prosíme tedy o řádné vyplnění této adresy, včetně PSČ.

Osobní předání reklamace je možné na adrese: Jablečný Honza, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava 70200.